تبلیغات
mihan-tec - چطور بهتر زندگی کنیم

mihan-tec

تلاش برای فردای بهتر

 

چطور بهتر زندگی کنیم

 

نوشته شده توسط:amin saadatاز خدا پرسیدم:خدایا چطور می توان بهتر زندگیکرد؟

  


خدا جواب داد :گذشته ات را بدون هیچ تاسفیبپذیر،


از خدا پرسیدم:خدایا چطور می توان بهتر زندگی


کرد؟

  
خدا جواب داد :گذشته ات را بدون هیچ تاسفی


بپذیر،

 
با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای


آینده آماده شو.


ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .


شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک


نکن .  


زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور


زندگی کنید

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این


است که مهم باشی! حتی برای یک نفرمهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با


تمام توان شروع به دویدن کنی

 
كوچك باش و عاشق.. كه عشق می داند آئین بزرگ


كردنت را


بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو


باکسی

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان


رسیدن

فرقى نمی كند گودال آب كوچكى باشى یا دریاى


بیكران... زلال كه باشى، آسمان در توست

نلسون ماندلا