تبلیغات
mihan-tec - (برنامه زیست محیطی سازمان ملل) (United Nations Environment Programme)

mihan-tec

تلاش برای فردای بهتر

 

(برنامه زیست محیطی سازمان ملل) (United Nations Environment Programme)

 

نوشته شده توسط:amin saadat

(برنامه زیست محیطی سازمان ملل) (United Nations Environment Programme) با نام اختصاری        (یو.اِن.ئی.پی) - ( UNEP) نهادی وابسته به سازمان ملل متحد - است که فعالیتهای زیست‌ محیطی اعضای خود را هماهنگ نموده، در توسعه کشورها در اجرای دقیق سیاستها و تشویقهای گسترش قابل تحمل موثر بر طبیعت از میان شیوه‌های دقیق محیطی مساعدت می‌نماید. این انجمن در نتیجه کنفرانس سازمان ملل بر روی محیط انسان در سال ۱۹۷۳ پایه گذاری شد و اداره مرکزی آن در نایروبی، کنیا قرار دارد.

(برنامه زیست محیطی سازمان ملل) (United Nations Environment Programme) با نام اختصاری        (یو.اِن.ئی.پی) - ( UNEP) نهادی وابسته به سازمان ملل متحد - است که فعالیتهای زیست‌ محیطی اعضای خود را هماهنگ نموده، در توسعه کشورها در اجرای دقیق سیاستها و تشویقهای گسترش قابل تحمل موثر بر طبیعت از میان شیوه‌های دقیق محیطی مساعدت می‌نماید. این انجمن در نتیجه کنفرانس سازمان ملل بر روی محیط انسان در سال ۱۹۷۳ پایه گذاری شد و اداره مرکزی آن در نایروبی، کنیا قرار دارد.

فعالیتهای این انجمن سطح وسیعی از موضوعات راجع به جو زمین و اکوسیستم‌های زمینی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این موضوعات نقشی قابل توجه را در گسترش قراردادهای بین‌المللی محیطی، ارتقاء دانش محیطی و اطلاعات و روشن نمودن راه افراد متعامل با سیاست بوده، کار بر روی گسترش و کاربرد سیاست با دولتهای ملی و نهادهای منطقه‌ای و کار در رابطه با سازمانهای غیر دولتی محیطی (ای ان جی ا اس) را دنبال می‌کند.

یو ان ای پی در گسترش رهنمودها و معاهدات مبتنی بر موضوعاتی همچون بازرگانی بین‌المللی در مواد شیمیائی بالقوه مضر، فرا مرزی آلودگی هوا، و آلودگی آبراههای بین‌المللی مساعدت نموده‌است.

سازمان هواسنجی جهانی و یو ان ای پی هیئت درون دولتی ناظر بر تغییرات آب و هوا (آی پب سی سی) را در سال ۱۹۸۸ بنا نهادند. همچنین یو ان ای پی، یکی از چند آژانس اجرائی جهت تاسیسات محیطی جهانی (جی ای اف) می‌باشد.

ساختار

شورای راهبری یو ان ای پی، در کل شامل ۵۸ دولت عضو می‌باشد که در دوره‌های سه ساله خدمت می‌کنند. این کرسیها بسته به مناطق جغرافیائی تخصیص داده می‌شوند. شورای راهبری اولین توسعه دهنده رهنمودهای سیاسی جهت برنامه‌های محیطی سازمان ملل می‌باشد و نقشی سیاسی را در ارتقاء تشریک مساعی میان دول عضو سازمان ملل بر روی موضوعات محیطی ایفا می‌نماید.

دبیرخانه یو ان ای پی شامل ۸۹۰ عضو ستادی می‌باشد، تقریبا ۵۰۰ نفراز آنان کارمند بین‌المللی هستند در حالیکه مابقی بطور محلی بکار گرفته شده‌اند. دبیرخانه پیکره‌ای است که اجرای سیاستها و برنامه‌های یو ان ای پی را سرپرستی کرده و مسئولیت بودجه سالانه‌ای بالغ بر حدود ۱۰۵ میلیون دلار (آمریکا) که تقریبا کاملا از دول عضو تامین می‌گردد، را برعهده دارد.

مدیر اجرایی

مدیر اجرائی در حال حاضر یو ان ای پی آشیم اشتاینر می‌باشد، کسی که در سال ۲۰۰۶ به جانشینی مدیر پیشین کلاوس تاپفر برگزیده شد. دکتر تاپفر دو دوره متوالی که در فوریه ۱۹۹۸ آغاز شد، خدمت نمود.

در ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶، دبیر کل سازمان ملل، کوفی عنان، آشیم اشتاینر، دبیر کل وقت آی یو سی ان را جهت منصب مدیر اجرائی کاندید نمود. یک روز بعد، مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد عنان را پیگیری نموده و او را انتخاب نمود.

جایزه‌ها

یو ان ای پی در سال ۱۹۸۷یک فهرستی از ۵۰۰ افتخار بین‌المللی را جهت تشخیص همکاری‌های برجسته توسط اشخاص و سازمانها بنا نهاد. این طرح در سال ۲۰۰۳ مسدود شده و با طرح قهرمانان زمین جایگزین شده‌است